Arabic Bosnian Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian Finnish French German Hungarian Italian Latvian Lithuanian Norwegean Portugese Russian Swedish Slovenian Spanish Chinese

Потпишете ја петицијата

Ве молам уште денес потпишете ја петицијата до Европската Комисија и приклучете се на повикот на HSI за преиспитување на REACH и пронаоѓање на нови решенија за тестирање. Вашиот потпис ќе биде предаден на  застапниците Поточник и Тијани. Кога ќе завршиш кликни " поднесува"

Вашата порака

Ве молам без одложување обновете ги REACH барањата.

Почитувани застапници Поточник и Тијани, REACH хемиската регулатива вели дека тестирањето на животни се применува само ако нема друго решение сепак Комисијата ги одложува битните промени во тестирањето кои се во согласност со Европските закони, со кои би се стопирале малтретирањата врз животните.

Ве молам покажете дека сте согласни да ги одржите вашите ветувања дадени на HCI и да ги имплементирате без одложување. Имате можност да ги обновите условите за забрана на за мноштвото токсични и болни тестирања врз животните. Промените кои се предложени од HCI ќе спасат безброј животни а истовремено тестирањата ќе продолжат по друг алтернативен пат по надзор од законодавните органи.Овие промени се подржани и од Европските биохемичари, па поради тоа не гледаме никаква пречка во нивното одложување.

Со почит

Име
Презиме
Држава
Е mail адреса